DANSK BEHANDLER-FORBUND

DANSK BEHANDLERFORBUND

Nyt logo dansk bf 2

Medlem af dansk Behandlerforbund – Din garanti for tryghed i behandlingen

Tryghed, sikkerhed og faglig korrekthed er topprioriteter i min klinik, når jeg udfører behandlinger.

Jeg er uddannet lægeeksamineret klinisk fodplejer og opfylder som medlem af Dansk Behandlerforbund brancheforeningens højeste uddannelseskrav. Jeg har gennemført uddannelsens pensum i anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi, klinikvejledning/klientbehandling, øvrig sundhedsfaglig undervisning samt den primære behandlingsform (fodpleje), og opfylder dermed kravene fra Sundhedsstyrelsen og SKAT, hvor uddannelsen er godkendt indenfor “Anden egentlig sundhedspleje”.

For at blive medlem af brancheforeningen er der en del krav, som jeg er forpligtiget til at overholde, bl.a.:

– Udøve professionel høj standard og kvalitet i mine behandlinger.

– Vedligeholde og opdatere min faglige viden inden for mit behandlerområde.

– Holde mig opdateret med almen sundhedsviden til gavn for mine kunder og deres sundhedsfremme.

– Overholde min tavshedspligt jf Sundhedsloven om oplysninger, der erhverves i min egenskab som behandler.

– Indhente viden om og overholde gældende lovgivning indenfor mit behandlerområde.

– Føre journal og behandle disse efter Persondatalovens foreskrifter.

– Henvise mine kunder til andre sundhedsfaglige områder, hvis behandling ligger uden for  mit kompetenceområde.

– Overholde Dansk Behandlerforbunds etiske regler.

 

Forsikring – din sikkerhed

Jeg er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, og kalder det tryghedsgaranti i stolen. Den er til gavn for både dig og mig.